Mesiac: október 2012

Be smarted!

Úvod do webovej analytiky

V úvodnom článku do internetového marketingu sme spomínali, že jednou z veľkých výhod oproti klasickému marketingu je jeho merateľnosť. Na internete je možnosť merania kampaní a návštevností oveľa efektívnejšia a jednoduchšia ako pri klasickom marketingu. Rôznorodosť a rozsiahlosť dát na internete, dáva veľké možnosti sledovať čo sa deje na webe a následne reagovať podľa potrieb…
Read more


31. októbra 2012 0

Čo sa opýtať firmy, než si ju vyberiete za dodávateľa

V článku ako vybrať správny software bolo spomenuté, že pre „oddelenie zrna od pleva“ je potrebné sa aj pýtať. Kto sa nič neopýta, nič sa nedozvie. Klásť správne otázky na potencionálnych dodávateľov a získať k ním odpovede, môže byť pri výbere aplikácie pre vašu firmu rozhodujúce. Nie len, že získate dôležité informácie o softwary ale…
Read more


26. októbra 2012 0

Ako vybrať správny software

Pri písaní tohto článku som sa do veľkej miery inšpiroval odborníkom na webovu analytiku Avanish-om Kaushik-om (kaushik.net), ale aj vlastnými skúsenosťami. Jedna z kapitol v jeho publikácií poukazuje na výber vhodného softwaru pre webovú analytiku a partnera s ktorým budete ďalej spolupracovať. Z doterajších skúsenosti som presvedčený, že väčšina z uvedených bodov a otázok by…
Read more


25. októbra 2012 0

Registrácia do katalógov

Katalógy stránok sú typmi vyhľadávacích nástrojov, v ktorom sú adresy stránok usporiadané do kategórií s hierarchickou štruktúrou. Registrácia v katalógoch spolu s výmenou spätných odkazov patria medzi najstaršie formy linkbuildingu. V dnešnej dobe ju však množstvo odborníkov na SEO označuje za málo efektívnu, pretože kvalitných, ručne triedených katalógov je relatívne málo. Aj napriek tomu je…
Read more


24. októbra 2012 0

Výber a registrácia domény a URL

Výber vhodnej domény pre Vašu stránku môže tiež zohrávať dôležitú úlohu. Pre návštevníka je dôležitá jednoduchá a ľahko zapamätateľná doména. Názov domény by mal byť krátky a výstižný, aby bolo jasné čo stránka popisuje alebo komu je určená. Neodporúča sa, aby obsahovala viac než 2-3 slova. Najlepšia voľba domény je meno firmy, značka produktu, alebo…
Read more


22. októbra 2012 0

Redakčné systémy a nástroje na tvorbu webu

Webová stránka a prezentácia firmy či organizácie na internete sa postupne stáva nutnosťou. Okrem webových stránok firiem, sa stále častejšie stretávame s rôznymi diskusnými fórami, denníkmi, blogmi a inými špecificky zameranými stránkami. Mnoho firiem ale aj jednotlivcov, ktorí sa chcú zviditeľniť a prezentovať na webe, si netrúfajú vytvoriť stránku vlastnými silami, a ceny takýchto stránok…
Read more


18. októbra 2012 0

Prečo internetový marketing?

V dnešnej hektickej dobe a silnom konkurenčnom prostredí je takmer nevyhnutné prezentovať sa aj na internete. Byť na internete však nie je to najdôležitejšie. Dôležitou úlohou je pôsobiť efektívne, využívať dostupné komunikačné kanály a oslovovať správnu skupinu ľudí.


16. októbra 2012 0

Svetlo na konci tunela

Prešlo pár mesiacov od prvej idei pre vytvorenie našej „minifabriky a e-shopu na magnetky a odznaky“ a je tu začiatok septembra 2012. Toto je čas, kedy sa portál konečne podarilo pustiť do reálnej prevádzky a uzrel svetlo sveta. Po týždňoch objednávania, analyzovania a programovania sme spravili záverečné testy.


3. októbra 2012 0

Na prvý pohľad malý projekt, no veľký prínos

Už párkrát som spomínal, že tento projekt mal pre nás veľký prínos. Nie jeden známy sa čudoval, prečo my s vysokou školou technického zamerania, s nejakými rokmi praxe a firmou venujúcou sa spracovaniu dát ideme vyrábať magnetky. My sme od začiatku vedeli, prečo do toho ideme. Tu nešlo o zarobenie miliónov z predaja magnetiek, alebo…
Read more


1. októbra 2012 0