Výber a registrácia domény a URL

Be smarted!

Výber a registrácia domény a URL

22. októbra 2012 Internet a internetový marketing 0

Výber vhodnej domény pre Vašu stránku môže tiež zohrávať dôležitú úlohu. Pre návštevníka je dôležitá jednoduchá a ľahko zapamätateľná doména. Názov domény by mal byť krátky a výstižný, aby bolo jasné čo stránka popisuje alebo komu je určená. Neodporúča sa, aby obsahovala viac než 2-3 slova. Najlepšia voľba domény je meno firmy, značka produktu, alebo iný výstižný názov či krátky slogan (názov domény by mal byť zložený z písmen, číslic, prípadne pomlčky a bez diakritiky).
Dnes už nemá zmysel snažiť sa používať v názve domény kľúčové slova za každú cenu. Niekedy sa tým zlepšovala pozícia z hľadiska optimalizácie pre vyhľadávače, no v súčastnosti vyhľadávače zohľadňujú iné kritéria.

Domény rozdeľujeme na úrovne:

  • Doména prvej úrovne – TLD (top level domain = doména najvyššej úrovne). Napríklad: .sk, .cz, .org
  • Doména druhej úrovne označuje sa ako doména. Príklad: smartvia.sk, google.com
  • Doména tretej a vyššej úrovne je subdoména. blog.smartvia.sk

Pri výbere domény prvej úrovne platí, že by sa mali voliť koncovky známe pre cielený trh. Ak bude web pre slovenských užívateľov, mala by sa voliť .sk doména. Tento parameter je dôležitý aj pri lokálnom vyhľadávaní. Vyhľadávače pri vyhľadávaní okrem jazyka v akom je vytvorená stránka zohľadňujú aj doménu.

Väčšina slovenských firiem používa ako doménu prvej úrovne .sk alebo .eu. Aj keď v poslednej dobe sa začína na Slovensku šíriť možnosť vytvorenia domény .sr – táto doména je predpísaná pre Surinam.

Zoznam domén prvej úrovne nájdete napríklad na wikipedii na adrese: zoznam domén prvej úrovne

Správcu internetovej domény .sk, ktorá je vyhradená pre slovenský internet nájdete na stránke: sk-nic.sk. Svoju doménu si môžete registrovať aj cez iných registrátorov, ktorí majú kompetencie pre zaregistrovanie slovenských, alebo aj iných domén.

URL – od anglického Unique Resource Locator (jednoznačné určenie zdroja). Vyjadruje presné umiestnenie súboru (väčšinou webovej stránky) na Internete. URL adresa môže pre vyhľadávače obsahovať dôležité informácie o webovej stránke.
Príklad URL adresy: http://www.smartvia.sk/adresa/