Mesiac: november 2012

Be smarted!

RapidMiner – jeden z nástrojov na analýzu dát

Objavovanie znalostí z databáz je multidisiplinárna oblasť a mať čo i len prehľad o všetkých možnostiach a metódach ako sa k potrebným znalostiam dostať by naozaj zabralo veľa času so získavaním informácií a skúseností. Preto sme sa rozhodli aspoň nejaké možností prípravy dát a získavania znalostí ukázať na niektorých názorných príkladoch. V dnešnej pretechnizovanej dobe,…
Read more


29. novembra 2012 0

Dáta a popis obrazu realného sveta

Dáta uchovávajú informácie o reálnom svete. Z pohľadu získavania znalostí, budeme práve dáta považovať za zdroj pre získanie nových znalostí. Dáta skúmame s cieľom objavenia znalostí, no aby sme znalosti mohli považovať za hodnoverný obraz reálneho sveta, musíme predpokladať nasledovné skutočnosti: Znalosti je možné v množine dát objaviť Objavené znalosti sú užitočné a použiteľné vo…
Read more


19. novembra 2012 0

Metodika CRISP-DM ako proces získavania znalostí z databáz

V úvodnom príspevku do problematiky objavovania znalostí z databáz sme spomenuli aj metodiku CRISP-DM. Metodika CRISP-DM (Cross Industry Standard Process for Data Mining) vznikla v rámci Európskeho výskumného projektu, ktorého cieľom bolo navrhnúť univerzálny postup použiteľný v najrôznejších komerčných aplikáciach. Cyklus podľa metodiky CRISP-DM pozostáva zo 6 fáz, medzi ktorými existujú vzťahy. Výsledok dosiahnutý v…
Read more


16. novembra 2012 0

Objavovanie znalostí z databáz – úvod

Všade okolo nás je čím ďalej, tým viac dát. Možnosť ich spracovania a analýzovania dávno presahuje ľudské možnosti. A práve túto problematiku sa snažia riešiť metódy objavovania znalostí. Ich snahou je získavať nové, platné a potencionálne užitočné znalostí z objemných dostupných dát. O objavovaní znalostí z databáz sa začalo v odborných kruhoch hovoriť začiatkom 90.…
Read more


14. novembra 2012 0

Obmedzenia a nedostatky Google Analytics

V predchádzajúcom článku o Google analytics sme uviedli výhody a možnosti tohto nástroja. Samozrejme ani Google Analytics nie je dokonalý a sú situácie, kedy je vhodnejšie iné riešenie. V nasledujúcich riadkoch uvedieme nevýhody alebo skôr nedostatky Google Analytics, s ktorými treba pri jeho používaní a implementácií počítať.


11. novembra 2012 0

Výhody a možnosti Google Analytics

V článku úvod do webovej analytiky, sme spomenuli nástroj Google Analytics. Je to nástroj na meranie Click stream dát vo webovej analytike 2.0. Analýza návštevnosti, monitorovanie správania návštevníkov, kontrola kampaní sú dôležité faktory, ktoré by sme mali sledovať a slúžia ako podklad pre ďalšie rozhodovanie a zlepšovanie marketingu na internete. Google Analytics je v dnešnej…
Read more


8. novembra 2012 0