Crowdsourcing distribuovanie mikro úloh – prehľad súčasného stavu

V predchádzajúcom článku sme poukázali na dôležitosť dát a úvod do crowdsourcingu – distribuovanie mikro úloh, ako jednej z metód prístupu ku spracovaniu veľkého množstva neštrukturovaných dát. V tomto príspevku ukážeme kde a kto využíva tieto techniky. V súčasnosti existuje viacero crowdsourcingových systémov na podporu riešenia a distribúcie mikro úloh. Ich najväčšou prednosťou je, že…
Read more


12. januára 2015 0