Techniky získavania údajov

Be smarted!

Techniky získavania údajov

8. januára 2013 Dáta Tipy a rady 0

V predchádzajúcom príspevku o príprave dotazníkov sme popísali ako dotazník pripraviť, aké pravidlá dodržiavať pri tvorbe otázok, a teraz sa pokúsime ukázať, aké sú možnosti pre získanie reakcií od respondentov. Skôr než sa pustite do oslovovania respondentov, ujasnite si, ktorých ľudí chcete osloviť, čo je pre Vás zaujímavá cieľová skupina a z ktorých lokalít. Oslovte dostatočne množstvo ľudí. Čím viac ľudí oslovíte, tým presnejšie budu výsledky vášho prieskumu.

Existuje viac technik pre získanie informácií od respondentov alebo potencionálnych klientov.

   1. Online dotazníky na internete (elektronické dotazovanie) – V dnešnej pretechnizovanej dobe, kedy má väčšina ľudí prístup na internet z domu alebo priamo v mobilnom telefóne alebo inom prenosnom zariadení, je práve dotazník prístupný na internete vhodným prostriedkom ako získať potrebné informácie. Existuje mnoho dostupných aplikácií, v ktorých si viete vytvoriť dotazník a sprístupniť ho požadovanej skupine respondentov. Stačí si do vyhľadávača zadať napríklad „online dotaznik“ a hneď sa vám zobrazí ponuka s mnohými dostupnými stránkami pre vytvorenie dotazníkov alebo si môžete vytvoriť aplikáciu priamo na Vašom webe.

   Výhody:
   – lacná forma získania odpovedí
   – v prípade ak máte informácie o zákazníkovi, máte možnosť zacieliť na vybranú skupinu respondentov
   – získané dáta sú priamo v elektronickej podobe a prístupné pre ďalšie spracovanie

   Nevýhody:
   – pri takejto forme vypĺňania dotazníkov, ľudia častejšie poskytujú zavádzajúce údaje (riziko možno znížiť správnou motiváciou: zlepšením služieb, súťažami a pod.)
   – ak dotazníky nie sú cielené, môžeme získať informácie od nesprávnej vzorky užívateľov
   – pokiaľ sú cieľovou skupinou seniori alebo občania bez prístupu internetu priamo z domu, počet vyplnených dotazníkov bude nízky

   2. Telefonické oslovenie respondentov – Mnoho spoločností využíva práve tento spôsob oslovenia zákazníkov za účelom získania potrebných informácií. Pri vypĺňaní dotazníkov môže spoločnosť využiť služby externých call centier, alebo kontaktovať zákazníkov s využitím vlastných zdrojov napríklad v čase, kedy sú zamestnanci menej vyťažení.

   Výhody:
   – pokiaľ máte dobré databázy, možnosť cielene smerovať dotazníky
   – možnosť kontaktovať zákazníkov globálne z jedného miesta v akomkoľvek počasí a v akomkoľvek čase
   – možnosť získať odpoveď neskôr, aj keď práve nemá respondent čas
   – jednoduché zadávanie dát do potrebných systémov, je to osobnejšie ako dotazníky cez internet

   Nevýhody:
   – respondenti sú už znechutení z pravidelného „otravovania“
   – cenovo nákladnejšie ako online dotazníky
   – pokiaľ nemáme kvalitnú databázu alebo voláme „naslepo“ môžeme získať dáta od nevhodnej skupiny respondentov

   3. Osobný kontakt – osobný kontakt pre získanie názoru od respondentov je aj v tejto pretechnizovaj dobe stále veľmi rozšírený spôsob. Môže isť o rozhovor priamo v dome zákazníka, prieskum na uliciach alebo na miestach, kde sa zgrupujú alebo pohybujú potencionálny klienti alebo vhodní respondenti.

   Výhody:
   – možnosť výberu ľubovoľného miesta prípadne predajne – priame cielenie na zákazníkov
   – osobný kontakt s príjemne vystupujúcimi ľuďmi vedia respondenti lepšie prijať
   – viete odhadnúť respondenta skôr než ho oslovíte (vek, pohlavie, stav a pod.)

   Nevýhody:
   – dotazníky sú väčšinou v papierovej forme a pre ich ďalšie spracovanie je nutné ich zadať do elektronickej podoby (pre priame zadávanie odpovedí do elektronickej podoby je možné využiť moderné zariadenia ako napr. tablet alebo notebook)
   – časovo náročnejšie na spracovanie pokiaľ sú v papierovej podobe
   – respondenti sa často ponáhľajú a nemienia v danej chvíli tráviť čas vypĺňaním dotazníkov

   4. Zasielenie dotazníkov poštou – táto forma získavania odpovedí je drahšia ako iné formy hlavne pri nízkej návratnosti dotazníkov. Aj napriek tomu má svoje opodstatnenie a výhody pri získavaní potrebných informácií. Pri takejto forme získavania informácií je potrebné k dotazníku priložiť aj sprievodný dopis s informáciami pre respondenta a ofrankovanú návratovú obálku. Ďalšou z možností je doručenie dotazníka respondentom a spätné vyzdvihnutie (takúto formu využil napríklad štatistický úrad pri sčítaní obyvateľov SR).

   Výhody
   – vhodný hlavne pre obyvateľov riedko rozptýlených vo veľkých oblastiach
   – dáva priestor na nahliadnutie do ďalších dokumentov
   – niektorí ľudia radšej odpovedajú písomne ak nie sú tvárou v tvár neznámemu
   – možnosť cielene sa pýtať vybranej skupiny respondentov (ak máme vhodnú databázu kontaktov)

   Nevýhody
   – otázky musia byť jasné a zrozumiteľne (opýtaný si nemôže ujasniť či správne pochopil otázku)
   – nemôžete si byť istý, že dotazník vyplnila osoba, ktorej bol určený,
   – dotazníky sú v papierovej forme a podobne ako pri osobnom kontakte je potrebné ich zadať do elektronickej podoby pre ďalšie podrobné spracovanie
   – nie sú vhodné pri otázkach, kde sa očakáva spontánna odpoveď.

Pri všetkých spomínaných formách získavania odpovedí je možné zvýšiť úspešnosť vyplnených dotazníkov pomocou motivačných prvkov ako zľavové kupóny, upomienkové predmety alebo darčeky. Samozrejme je potrebné dbať aj na formu dotazníka a spôsob akým je dotazník prezentovaný. Dôležitým faktorom je aj informácia, akou spoločnosťou alebo organizáciou je prieskum zastrešený a čo je cieľom prieskumu.