Crowdsourcing distribuovanie mikro úloh – prehľad súčasného stavu

Be smarted!

Crowdsourcing distribuovanie mikro úloh – prehľad súčasného stavu

12. januára 2015 Dáta Extrakcia informácii 0

crowd_2V predchádzajúcom článku sme poukázali na dôležitosť dát a úvod do crowdsourcingu – distribuovanie mikro úloh, ako jednej z metód prístupu ku spracovaniu veľkého množstva neštrukturovaných dát. V tomto príspevku ukážeme kde a kto využíva tieto techniky.

V súčasnosti existuje viacero crowdsourcingových systémov na podporu riešenia a distribúcie mikro úloh. Ich najväčšou prednosťou je, že pracovná sila je dostupná 24/7 a aj úlohy rozsiahleho charakteru vedia byť vyriešené v priebehu krátkeho času. Pre riešiteľov je k dispozícii množstvo mikro úloh, veď najznámejšie systémy ich permanentne ponúkajú rádovo v státisícoch. Kvalitné crowdsourcingové platformy poskytujú nástroje na vytváranie vlastných typov úloh, nástroje na manažovanie kvality riešenia úloh, správu riešiteľov, štatistické nástroje. Medzi tie najrenomovanejšie platformy patrí Amazon Mechanical Turk , ktorý umožňuje okrem iného vývoj vlastného používateľského rozhrania pre vlastné úlohy. Veľmi kvalitné rozhranie a preddefinované šablóny na rôzne typy úloh má platforma CrowdFlower. Týchto systémov je mnoho, napr.: www.clickworker.com, www.crowdsource.com, www.microworkers.com. Tieto systémy sú využívané mnohými spoločnosťami, medzi ktoré patria napríklad aj www.ebay.com, www.facebook.com, www.google.com, www.microsoft.com, www.instagram.com a mnoho ďalších. Na základe ohlasov zadávateľov je tento spôsob outsourcovania práce pre určite typy úloh veľmi efektívny, ale na druhej strane sú tu kritické reakcie na pomerne nízke ocenenie práce za vykonanie úloh. Platby za mikro úlohy sa pohybujú v sumách od niekoľko centov za triviálne úlohy až po niekoľko eur za úlohy, vyžadujúce si určité skúsenosti a vedomosti. Podľa dostupných zdrojov je priemerná hodinová sadzba 1.38 amerického dolára.
I keď by na Slovenku o túto finančnú výpomoc a formu spolupráce bol záujem, či už zo strany nezamestnaných osôb, matiek na materskej dovolenke, študentov a pod., tak u nás je s touto formou práce hlavne legislatívny problém. Fyzická osoba nemôže vykonávať pravidelnú zárobkovú činnosť bez toho, aby bola v zamestnaneckom pomere, alebo sa stala samostatne zárobkovo činnou osobou. Druhým problémom je jazyková bariéra, keďže tieto systémy sú určené primárne pre anglicky hovoriacich ľudí. Z toho dôvodu sú tak postavené aj jednotlivé úlohy.

Ako je vidieť, táto metóda má svoje opodstatnenie a prínos pri spracovaní dát a vo veľkom ho aplikujú a využívajú aj veľké a svetovo známe spoločností.