Crowdsourcing distribuovanie mikro úloh – prehľad súčasného stavu

crowd_2V predchádzajúcom článku sme poukázali na dôležitosť dát a úvod do crowdsourcingu – distribuovanie mikro úloh, ako jednej z metód prístupu ku spracovaniu veľkého množstva neštrukturovaných dát. V tomto príspevku ukážeme kde a kto využíva tieto techniky.

V súčasnosti existuje viacero crowdsourcingových systémov na podporu riešenia a distribúcie mikro úloh. Ich najväčšou prednosťou je, že pracovná sila je dostupná 24/7 a aj úlohy rozsiahleho charakteru vedia byť vyriešené v priebehu krátkeho času. Pre riešiteľov je k dispozícii množstvo mikro úloh, veď najznámejšie systémy ich permanentne ponúkajú rádovo v státisícoch. Kvalitné crowdsourcingové platformy poskytujú nástroje na vytváranie Pokračovať v čítaní

Zaradené v Dáta, Extrakcia informácii | Komentáre sú deaktivované

Crowdsourcing – efektívny prístup k spracovaniu dát

crowd_1
Článok popisuje význam dát a ich získavanie pre potrebu konkurenčnej výhody spoločnosti. Jedna z metód, ako získať kvalitné dáta, je crowdsourcing, respektíve jedna z jeho podoblastí – distribuovanie mikro úloh formou verejnej výzvy pre širokú verejnosť alebo pre špecifikovanú skupinu riešiteľov na základe ich skúsenosti a znalosti potrebných pri riešení konkrétnych úloh. Príspevok síce poukazuje na význam dát pre potreby marketingu, ale rovnaký princíp je možné využívať aj v iných oblastiach biznisu a výskumu, kde sa pracuje s dátami.

Marketing vždy bol a bude závislý na dátach. Ich kvalita a spôsob použitia Vám môže priniesť konkurenčnú výhodu oproti ostatným subjektom, ktoré s Vami bojujú o zákazníka. Pokračovať v čítaní

Zaradené v Dáta, Extrakcia informácii | Komentáre sú deaktivované

Organizovanie súborov pri spracovaní dát

Z vlastných skúsenosti som si vedomí, že tento článok má svoj význam a môže pomôcť pri ďalšej práci s dátami ale aj iných projektoch, kde sa pracuje s viacerými súbormi. Nie raz som sa aj ja stratil v dokumentoch , dátach ,či súboroch s ktorými som pracoval a využíval pri projektoch na ktorých som pracoval. Niektorí ľudia majú svoj vlastný systém aby si udržali poriadok a vedeli nájsť to, čo potrebujú. Mnohí majú v dátach chaos a všetko dávajú do jedného adresára, kde sa chvíľu vedia zorientovať, ale ak sa k týmto súborom dostanú po týždňoch či mesiacoch, nemajú ani šajnu o tom, čo, kde hľadať. Pokračovať v čítaní

Zaradené v Dáta, Tipy a rady | Komentáre sú deaktivované

Spracovanie dát z dotazníkov

Ako sme už spomenuli v úvodnom článku o dotazníkoch – dotazníky patria medzi často používané metódy kvantitatívneho výskumu, ale aj vhodným prostriedkom na zistenie potrieb, názorov a zvykov zákazníkov.
No aby sme aj pomocou nich vedeli určiť reálny stav, alebo urobiť nejaké rozhodnutie, je potrebné ich spracovať a analyzovať. Skôr než sa pustíte do samotného spracovania dotazníkov, ujednoťte si, čo vlastne chcete sledovať a zistiť, aby ste nemuseli robiť analýzy na viac krát. Nemyslíte si, že výsledky sú absolútne spoľahlivé a nemenné. Pokračovať v čítaní

Zaradené v Dáta, Tipy a rady | Komentáre sú deaktivované

Techniky získavania údajov

V predchádzajúcom príspevku o príprave dotazníkov sme popísali ako dotazník pripraviť, aké pravidlá dodržiavať pri tvorbe otázok, a teraz sa pokúsime ukázať, aké sú možnosti pre získanie reakcií od respondentov. Skôr než sa pustite do oslovovania respondentov, ujasnite si, ktorých ľudí chcete osloviť, čo je pre Vás zaujímavá cieľová skupina a z ktorých lokalít. Oslovte dostatočne množstvo ľudí. Pokračovať v čítaní

Zaradené v Dáta, Tipy a rady | Komentáre sú deaktivované

Pravidlá pri príprave a tvorbe dotazníkov

Prednedávnom sme spolupracovali pri spracovaní dotazníkov z prieskumu trhu. Bola to pre nás ďalšia zaujímavá skúsenosť a aj to nás priviedlo k myšlienke spísať pár zaujímavých postrehov a odporúčaní k príprave a spracovaniu dotazníkov. Určite sa nedá pochybovať, že manažérske rozhodnutia sú do značnej miery nerutinnou činnosťou, ktorá sa opiera o tvorivú syntézu najrôznejších informácií a podkladov. Medzi možnosti ako získať potrebné informácie patrí aj používanie dotazníkov. Dotazníky patria medzi často používané metódy kvantitatívneho výskumu ale aj vhodným prostriedkom na zistenie potrieb, názorov a zvykov zákazníkov. Pokračovať v čítaní

Zaradené v Dáta, Tipy a rady | Komentáre sú deaktivované

Sociálne siete pre všetkých

Na internete existuju tisícky sociálnych sietí s rôznymi funkciami a „posolstvami“. Mnohé zo sietí sú určené pre vybrané komunity ľudí s podobnými záujmami, alebo majú len lokálne pôsobenie. V tomto článku sa pokúsime ukázať aspoň pár známych a rozšírených sociálnych sietí. Pokračovať v čítaní

Zaradené v Internet a internetový marketing | Komentáre sú deaktivované

PPC kampane pomocou ETARGET

etarget logoHovorí sa, že aj zázrak potrebuje reklamu. Nie je tomu inak ani na internete. Ako sme uviedli v článku úvod do internetového marketingu, internet má oproti štandardnému marketingu niekoľko výhod a mnoho možnosti. Jedným zo spôsobov reklamy na internete sú aj PPC (pay per click) kampane. V slovenskom internetovom prostredí sú najrozšírenejšie a asi aj najvyužívanejšie Pokračovať v čítaní

Zaradené v Internet a internetový marketing | Komentáre sú deaktivované

Facebook – gigant medzi sociálnymi sieťami

logo facebookKeď v roku 2004 pripravoval Mark Zuckerberg sociálnu sieť, ešte nikto netušil, aká bude úspešná.
Ako to všetko začalo? V roku 2003 Mark vytvoril tzv. facemash, kde bolo možné hodnotiť fotografie na základe atraktivity. Práve táto sieť bola predchodcom facebooku. V roku 2004 bola spustená sociálna sieť thefacebook.com, ktorej cieľom bolo spojiť študentov Harvardu. Neskôr sa adresa thefacebook.com premenovala do podoby ako je známa dnes, na facebook.com. Za prelomový sa považuje roku 2006, kedy sa facebook otvoril širokej verejnosti Pokračovať v čítaní

Zaradené v Internet a internetový marketing | Komentáre sú deaktivované

R – prostredie pre štatistické spracovanie dát

RV predchádzajúcom článku z kategórie dáta a spracovanie dát, sme poukázali na jeden zo zaujímavých nástrojov na spracovanie dát. Jednalo sa o nástroj RapidMiner, ktorý je voľne šíriteľný a má široké možnosti využitia v oblasti spracovania dát a získavania znalostí.
Skôr než sa pustíme do názorných príkladov analýzy dát a získavania znalostí z databáz, rad by som poukázal ešte na jeden zaujímavý nástroj na prácu s dátami. Pokračovať v čítaní

Zaradené v Dáta | Komentáre sú deaktivované