Be smarted!

Vizualizácia a spracovanie dát

Poradíme Vám, ako zo súboru rôznych údajov vydolovať maximum, a ako získané dáta prezentovať tak, aby z nich mali vybrané cieľové skupiny úžitok.

Čítaj viac

Školenia a konzultácie

Skúsenosti a informácie, ktoré sme nadobudli si nechceme nechať len pre seba, ale je aj v našom záujme, aby sa ľudia v rozvíjali a vedeli skrytý potenciál.

Čítaj viac

Vývoj
systémov

Našim cieľom nie je len vytvoriť aplikáciu podľa potrieb klienta, ale zabezpečiť aj odborné poradenstvo pri jeho implementácií a využívaní.

Čítaj viac
SmartVia s.ro.

Spolu nájdeme riešenie pre efektívne využívanie IT nástrojov vo vašej firme na spracovanie dát, a vedenie vášho tímu.

Spracovanie dát

VIAC

Vývoj a web

VIAC

Vizualizácia

VIAC

Najnovšie príspevky

Crowdsourcing distribuovanie mikro úloh – prehľad súčasného stavu

V predchádzajúcom článku sme poukázali na dôležitosť dát a úvod do crowdsourcingu – distribuovanie mikro úloh, ako jednej z metód prístupu ku spracovaniu veľkého množstva neštrukturovaných dát. V tomto príspevku[…]

Read more
12. januára 2015 0

Crowdsourcing – efektívny prístup k spracovaniu dát

Článok popisuje význam dát a ich získavanie pre potrebu konkurenčnej výhody spoločnosti. Jedna z metód, ako získať kvalitné dáta, je crowdsourcing, respektíve jedna z jeho podoblastí – distribuovanie mikro úloh[…]

Read more
27. novembra 2014 0

Organizovanie súborov pri spracovaní dát

Z vlastných skúsenosti som si vedomí, že tento článok má svoj význam a môže pomôcť pri ďalšej práci s dátami ale aj iných projektoch, kde sa pracuje s viacerými súbormi.[…]

Read more
17. februára 2013 0

Kontakt

SmartVia s.r.o.
Obrancov mieru 4682/44
Prešov 080 01

ičo: 45 575 231
e-mail: smartvia(at)smartvia(dot)sk

Zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, oddiel Sro, vložka č. 25023/P