Úvod do webovej analytiky

Be smarted!

Úvod do webovej analytiky

31. októbra 2012 Internet a internetový marketing 0

V úvodnom článku do internetového marketingu sme spomínali, že jednou z veľkých výhod oproti klasickému marketingu je jeho merateľnosť. Na internete je možnosť merania kampaní a návštevností oveľa efektívnejšia a jednoduchšia ako pri klasickom marketingu. Rôznorodosť a rozsiahlosť dát na internete, dáva veľké možnosti sledovať čo sa deje na webe a následne reagovať podľa potrieb a správania zákazníkov. Existuje mnoho nástrojov, ktoré je na to možné využiť – od voľne dostupných až po špeciálne profesionálne riešenia.

Vo webovej analytike 2.0 rozlišujeme päť oblastí:

  • Clickstream dáta – pomáhajú merať webové stránky a kampane, a pomáhajú analyzovať chovanie návštevníkov na web – návštevy, dobu strávenú na stránkach, zdroje návštevnosti, použité prehliadače a pod.
  • Viacrozmerná analýza výsledkov – zameriava sa na spojenie výsledkov podniku s chovaním zákazníka.
  • Experimentovanie a testovanie – na internete je jednoduché zistiť, že robíte niečo nesprávne, že jedná vec sa ľuďom páči viac ako iná a podobne. Práve kvôli tomu je vhodné využívať testovanie a experimenty k dosiahnutiu pozitívnych výsledkov.
  • Spätná väzba od zákazníka – spätná väzba od zákazníka Vám môže otvoriť oči a ukázať čo nefunguje správne, alebo čo by sa dalo zmeniť.
  • Competetive intelligence (konkurenčné spravodajstvo) – na internete je možné získavať informácií o priamej či nepriamej konkurencii. Mnoho informácií je možné získať aj zdarma.

V každej z týchto oblastí existujú free, ale aj platene riešenia, a je len na Vás, pre ktoré sa rozhodnete a čo naozaj potrebujete. Asi by nemalo zmysel nasadzovať všetky dostupné aplikácie a využívať všetky nástroje pre stránku, kde sa návštevnosť pohybuje v desiatkach za deň či týždeň a analyzovať všetky dostupné dáta. Bolo by to pre Vás časovo zdĺhavé a asi s minimálnym prínosom pre vašu spoločnosť.

Ako to bolo u nás?
Ako väčšina prevádzkovateľov webu, aj my máme pár stránok na ktorých sledujeme čo sa deje, odkiaľ ľudia prichádzajú a čo ich zaujíma.
Pri výbere vhodného nástroja sme si aj my kládli otázky, ktoré su uvedené v článku „Vyber správneho softwaru“

Čo chceme – bolo nám jasné, že chceme cenovo dostupný a najlepšie free nastroj, pomocou ktorého môžeme merať základné veličiny a návštevnosť a pri ktorom nepotrebujeme žiadne dodatočné hardwarové riešenie (clickstream data). Nepotrebovali sme nič náročne, ani žiadne špeciálne funkcie. Ostalo nám pár aplikácií, nad ktorými sme uvažovali.
Čo sa pýtať poskytovateľa – keďže sme uvažovali nad free riešeniami a k nástrojom, o ktorých sme uvažovali sme získali dosť voľne dostupných informácií, tento bod sme nemuseli riešiť.
Určte svojho partnera – po zvážení všetkých dostupných a vhodných riešení rozhodli sme sa pre Google Analytics – je to free nástroj, s prijateľným rozhraním, množstvom reportov, nepotrebujeme žiadne dodatočné harwarové riešenie, veľa dostupnej literatúry a silná podpora a vývoj.
Skontrolovanie SLA – keďže sa jedná o free nástroj a licenčné podmienky nám nepredpisovali žiadne nežiadúce podmienky, nebolo potrebné riešiť ani tento bod.

Rozhodli sme sa pre nástroj Google Analytics, ktorý svojimi možnosťami nám poskytuje to, čo potrebujeme bez dodatočných finančných nákladov. Keďže na našich stránkach nemáme miliónové návštevnosti, nerobíme tam zásadné zmeny, rozhodli sme sa v tejto chvíli využívať len nástroj na meranie clickstream dát a v prípade potreby nasadiť ďalšie vhodné nástroje.

Pridaj komentár