Prečo internetový marketing?

Be smarted!

Prečo internetový marketing?

16. októbra 2012 Internet a internetový marketing 0


V dnešnej hektickej dobe a silnom konkurenčnom prostredí je takmer nevyhnutné prezentovať sa aj na internete. Byť na internete však nie je to najdôležitejšie. Dôležitou úlohou je pôsobiť efektívne, využívať dostupné komunikačné kanály a oslovovať správnu skupinu ľudí.
Internetový marketing sa dá chápať ako spôsob akým je možne dosiahnuť marketingové ciele prostredníctvom internetu.
Internetový marketing má oproti klasickému marketingu niekoľko výhod:

  • Možnosť efektívnejšieho monitorovania a merania aktivít na internete (kto sa o nás zaujíma, odkiaľ k nám ľudia chodia, čo ich najviac zaujíma a pod.)
  • Dostupnosť 24 hodín, 7 dní v týždni (možnosť oslovovať a komunikovať s potencionálnymi klientmi kedykoľvek a nech sú kdekoľvek)
  • Komplexnosť marketingu v online prostredí (možnosť pôsobiť na potencionálnych klientov mnohými spôsobmi – email, reklama, sociálne siete, chat a pod.)
  • Dynamický obsah – obsah je možné jednoduchým spôsobom upravovať, dopĺňať a meniť
  • Cielenosť – v online prostredí je možne reklamu smerovať priamo na jednotlivcov, alebo na vybranú skupinu ľudí

Oproti klasickému marketingu má aj niekoľko nevýhod:

  • Internet je mnohými ľuďmi stále považované za druhoradé médium, kde nie vždy je možné určiť autora a teda sa považuje za nedôveryhodný zdroj. Nedôveryhodnosť je stupňovaná aj podvodmi, ktoré v online prostredí vznikajú – napríklad fiktívny predaj výrobkov alebo služieb.
  • Všetci nie sú online – prevažne u seniorov, ale aj v odľahlých menších obciach je využívanie internetu menej časté, čo je spôsobené slabšou počítačovou gramotnosťou, alebo nedostupnosťou internetového pripojenia.

Práve kvôli rozmanitosti nástrojov a efektívnosti internetového marketingu sme sa rozhodli vytvoriť sériu článkov, v ktorej sa pokúsime ukázať aké sú možnosti využívania internetu a internetového marketingu.
Budeme radi, ak aj vy prispejte do diskusie, a podelíte sa o svoje skúsenosti a podnety.