Prekážky sú len výzvy a čakajú na to, aby sme ich prekonali

Be smarted!

Prekážky sú len výzvy a čakajú na to, aby sme ich prekonali

26. septembra 2012 magnetka.sk 0

Tak ako pri väčšine (ak nie pri všetkých) projektoch, aj pri tom našom sme sa stretávali s „prekážkami“ a nepredvídanými úlohami ekonomického, časového, komunikačného, technického charakteru. Ale boli to prekážky? Nie! Pre nás to boli nové výzvy, ktoré sme chceli pokoriť. Proste spleť úloh, ktoré nás stretávali a ktoré sme potrebovali riešiť na ceste ku dosiahnutiu stanoveného cieľa. Boli dni, kedy sme zvažovali či to nenecháme tak, a viac energie venujeme niekde inde, alebo to dotiahneme do konca. Úlohy, ktoré sme mali naplánované a potýkali sa s otázkou: Spraviť to, alebo poľaviť od svojich predstáv? Je pravda, že v istých veciach sme poľavili, ale to len preto, aby sme čo najskôr mohli poskytnúť aj ostatným ľuďom priestor na sebarealizáciu a vytváranie vlastných originálnych darčekov.
Mnoho úloh sme dokázali vyriešiť a dotiahnuť do konca. No prišlo obdobie, kedy sme sa rozhodli pribrať ďalšieho člena do tímu. Bolo to v čase, kedy sme riešili aj iné úlohy, keď sme cítili, že pre dokončenie projektu musíme niečo zmeniť. Novým členom bol mladší brat, ktorému začínali prázdniny, zohnať prácu bolo dosť ťažké a brigády, ktoré sa ponúkali boli hrozne platené a nemali by pre neho žiaden prínos (je pravda, že aj my sme ho platili dosť zle, ale aspoň sa niečo naučil a mal voľnú pracovnú dobu 🙂 ). Aj keď s technológiami, s ktorými mal pracovať nemal veľa skúsenosti, mal chuť sa niečo naučiť a tak ako my, aj on bol zanietený pre tento projekt. On chcel pomôcť nám, a my sme chceli pomôcť jemu – či už finančne, ale zároveň ho niečo naučiť. Siahli sme do našich finančných rezerv a úspor, prerozdelili sme úlohy a zmenili sme stratégiu, aby projekt na magnetky mohol uzrieť svetlo sveta. Naš tím rozšírený o ďalšieho člena pokračoval v práci a zdolávať výzvy, ktoré sa objavili.