Sila dát a informácií

Be smarted!

Sila dát a informácií

23. novembra 2011 Dáta 0

Už od nepamäti ľudia zbierali informácie a poznatky aby prežili, pohli sa dopredu alebo mali náskok pred ostatnými. V dávnej minulosti zbierali informácie aby vedeli, kedy je obdobie lovu, najvhodnejšie obdobie na pestovanie a zber, kto za koľko predáva aké výrobky, počas bojov sa každý snažil získať informácie o protivníkovej armáde, počte vojakov a spôsobe boja. Vždy to tak bolo a inak tomu nie je ani dnes. Kto ma včas, dostatok informácií a vie ich použiť, má väčšiu šancu na úspech. V dnešnej dobe je potreba získavania dát, analyzovania dát a následné zásahy na základe výsledkov oveľa dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Na firmy z každej strany tlačí konkurencia, snažia sa zvýšiť kvalitu produktov, znížiť výrobné náklady, vybrať vhodnú skupinu ľudí, z nich si odchytiť klientov a tým získať popredné miesto v rebríčku popularity na trhu. Samozrejme je možné dávať rozhodnutia na základe intuície, no nie vždy sa to dá, alebo nie vždy sa rozhodneme správne. Práve na podporu rozhodovania a zlepšovania sa, sú potrebné dáta a ich spracovanie. Aj napriek tomu, že v dnešnej dobe je dostatok možností na získavanie potrebných dát, len málo firiem to využíva. Ak aj má dostatok informácií nevie ich vždy využiť vo svoj prospech, alebo prospech spoločnosti. Netreba sa však spoliehať, že spracovanie a analýza dát nás dostane na prvé miesto rebríčka popularity, ale ukáže nám vývoj a ďalšie možnosti.
Aj keď si to nie každý z nás uvedomuje, naše každodenné rozhodnutia sú na základe informácií a poznatkov ktoré máme, ktoré sme získali z dostupných dát.
Teda názov tohto článku „Sila dát a informácií“ je podľa mňa na mieste a naozaj dostatok včasných a dobre interpretovaných informácií dáva predpoklad úspechu, pozitívneho rastu a silu ísť ďalej.