Facebook – gigant medzi sociálnymi sieťami

Be smarted!

Facebook – gigant medzi sociálnymi sieťami

8. decembra 2012 Internet a internetový marketing 0

logo facebookKeď v roku 2004 pripravoval Mark Zuckerberg sociálnu sieť, ešte nikto netušil, aká bude úspešná.
Ako to všetko začalo? V roku 2003 Mark vytvoril tzv. facemash, kde bolo možné hodnotiť fotografie na základe atraktivity. Práve táto sieť bola predchodcom facebooku. V roku 2004 bola spustená sociálna sieť thefacebook.com, ktorej cieľom bolo spojiť študentov Harvardu. Neskôr sa adresa thefacebook.com premenovala do podoby ako je známa dnes, na facebook.com. Za prelomový sa považuje roku 2006, kedy sa facebook otvoril širokej verejnosti, a pripojiť sa k nemu mohol každý, starší ako 13 rokov. Od tej doby sa facebook začal šíriť do všetkých kútov sveta, a využíva ho čím ďalej tým viac užívateľov ale aj firiem. Facebook je dominantou sociálnou sieťou v 119 krajinách zo 134 krajín s približne miliardou registrovaných užívateľov. Medzi hlavné výnimky v používaní sociálnych sieti patrí Čína (Qzone), Rusko (Vkontakte, Odnaklassniki), Brazília (Orkut) a Japonsko (Mixi).

Facebook od svojho vzniku prešiel mnohými premenami, a stále prináša nejaké zmeny, čo mnohokrát prekáža aj jeho užívateľom. No aj napriek tomu je to najrozšírenejšia sociálna sieť na svete.

Na facebooku je možné komunikovať pomocou správ, diskusných fór, skupín, chatu, zdieľať fotky, videa, udalosti. Užívatelia si môžu posielať darčeky, písať odkazy na plochu alebo využívať niektorú z mnohých aplikácií a hier. Firmy si môžu na facebooku vytvoriť svoj profil a komunikovať s fanúšikmi pomocou správ, udalostí, špeciálnych ponúk, alebo propagovať sa pomocou cielenej reklamy.
Práve kvôli širokej užívateľskej základni, možnosti propagovania firiem a produktov ale aj cielenej reklame, sa facebook stál zaujímavým a obľúbeným marketingovým nástrojom mnohých firiem a organizácií.

A na záver ešte par faktov o facebooku:
Podľa výskumov: Social Media Around the World 2011(InSites Consulting) a Social networking sites and our lives, June 2011 (Pew Research Center) sú známe nasledujúce fakty o Facebboku:
facebook - socialna siet

  • Muži/ženy (% užívateľov siete): 47/53
  • Vek (15-24, 24-34, 35+ v %): 24/25/51
  • Použivatelia facbooku cez smartphone (% užívateľov siete): 43
  • Povedomie o facebooku (% európskej internetovej populácie): 96
  • Členstvo na facebooku (% európskej internetovej populácie): 62

Okrem týchto naozaj vysokých čísel v prospech facebooku sa štatistici USA v roku 2011 zamerali aj na spokojnosť spotrebiteľov so sociálnymi webmi. Z veľkých sociálnych sieti, skončil facebook najhoršie a to so spokojnosťou 61%, prčom najlepšie obstál Google+ so spokojnosťou 78%, tesne za ním Wikipedia, YouTube atď.
Facebook na Slovensku:

Facebook na Slovensku
K dnešnému dňu je na facebooku registrovaných 2 018 920 slovenských užívateľov, čo predstavuje 37,01% populácie a 46,52% z populácie pripojenej k internetu. Najväčšie zastúpenie m ajú užívatelia vo veku 25 – 34 rokov. Z celkového počtu slovenských užívateľov je 52% žien a 48% mužov.
Aktuálne štatistiky o facebooku nájdete napríklad na: http://www.socialbakers.com/

Tak ako pri iných sieťach, aj tu si treba uvedomiť, že skutočných užívateľov je omnoho menej. Veľká časť z registrovaných užívateľov sú len falošné identity alebo ľudia, ktorí si založili jeden alebo viac účtov a už sa nevrátili naspäť, alebo prešli na inú sieť. No ako už bolo spomenuté facebook je momentálne najrozšírenejšia sociálna sieť a určite má čo priniesť aj v oblasti marketingu.