O firme

Be smarted!

SmartVia – je mladá perspektívna firma, ktorá vznikla v roku 2010 za účelom budovania a rozvoja oblasti spracovania a analyzovania dát a textov pre firmy a iné inštitúcie. Našim cieľom je aplikáciou jednotlivých metód spracovania dát napomáhať zefektívneniu práce, rozvoju a rastu spoločnosti.
Firma sa zameriava prevažne na voľne dostupné (open source) riešenia, takže aj menšie spoločnosti majú možnosť využiť potenciál získavania a spracovania dát. Klientom vieme poskytnúť podporu aj pri komerčných riešeniach.

Hlavné pôsobenie firmy:

  • analýza a spracovanie textových dokumentov
  • analýza a spracovanie dát (reporting, data mining)
  • konzultačná činnosť v oblasti analýzy a spracovania dát (kompletný návrh projektu a jeho realizácia)
  • školenia a workshopy
  • webová analytika
  • konkurenčné spravodajstvo

Využite bohatstvo Vašich dát a spoločne „Dajme dátam význam“.