Konzultácie, školenia

Be smarted!

Vzdelávanie a záujem o profesný rast je jedná z kľúčových podmienok pre napredovanie a udržanie sa na trhu.

Skúsenosti a informácie, ktoré sme nadobudli si nechceme nechať len pre seba, ale je aj v našom záujme, aby sa ľudia v spoločnosti rozvíjali a vedeli využiť potenciál, ktorý sa v nich skrýva. Preto okrem odborných riešení zabezpečujeme aj konzultačné stretnutia a školenia.

Hlavné oblasti, ktorým sa v rámci konzultácií a školení venujeme:

efektívna analýza dát a ich využitie
vizualizácia dát
projektový manažment
komunikačné a prezentačné zručnosti
online a free nástroje – dostupnosť a ich efektívne využitie

Pri svojej činnosti, ako aj pri hľadaní riešení sa primárne sústreďujeme na voľne dostupné alebo finančne menej náročné riešenia, ktoré sú tak dostupné širokej škále užívateľov.