Kategória: Dáta

Be smarted!

Objavovanie znalostí z databáz – úvod

Všade okolo nás je čím ďalej, tým viac dát. Možnosť ich spracovania a analýzovania dávno presahuje ľudské možnosti. A práve túto problematiku sa snažia riešiť metódy objavovania znalostí. Ich snahou je získavať nové, platné a potencionálne užitočné znalostí z objemných dostupných dát. O objavovaní znalostí z databáz sa začalo v odborných kruhoch hovoriť začiatkom 90.…
Read more


14. novembra 2012 0

Sila dát a informácií

Už od nepamäti ľudia zbierali informácie a poznatky aby prežili, pohli sa dopredu alebo mali náskok pred ostatnými. V dávnej minulosti zbierali informácie aby vedeli, kedy je obdobie lovu, najvhodnejšie obdobie na pestovanie a zber, kto za koľko predáva aké výrobky, počas bojov sa každý snažil získať informácie o protivníkovej armáde, počte vojakov a spôsobe…
Read more


23. novembra 2011 0