RapidMiner – jeden z nástrojov na analýzu dát

logo RapidMinerObjavovanie znalostí z databáz je multidisiplinárna oblasť a mať čo i len prehľad o všetkých možnostiach a metódach ako sa k potrebným znalostiam dostať by naozaj zabralo veľa času so získavaním informácií a skúseností. Preto sme sa rozhodli aspoň nejaké možností prípravy dát a získavania znalostí ukázať na niektorých názorných príkladoch.
V dnešnej pretechnizovanej dobe, kde zbierame kvanta dát z rôznych systémov a v rôznych formátoch, nie je jednoduché tieto dáta spracúvať a analyzovať. Pokračovať v čítaní

Zaradené v Dáta | Komentáre sú deaktivované

Dáta a popis obrazu realného sveta

dataDáta uchovávajú informácie o reálnom svete. Z pohľadu získavania znalostí, budeme práve dáta považovať za zdroj pre získanie nových znalostí. Dáta skúmame s cieľom objavenia znalostí, no aby sme znalosti mohli považovať za hodnoverný obraz reálneho sveta, musíme predpokladať nasledovné skutočnosti:

  • Znalosti je možné v množine dát objaviť
  • Objavené znalosti sú užitočné a použiteľné vo svete
  • Dáta majú trvalý vzťah k svetu, z ktorého boli získané
  • Vzťahy vyskytujúce sa v dátach môžu byť zmysluplne vzťahované k fenoménom reálneho sveta

Pokračovať v čítaní

Zaradené v Dáta | Komentáre sú deaktivované

Metodika CRISP-DM ako proces získavania znalostí z databáz

V úvodnom príspevku do problematiky objavovania znalostí z databáz sme spomenuli aj metodiku CRISP-DM.
Metodika CRISP-DM (Cross Industry Standard Process for Data Mining) vznikla v rámci Európskeho výskumného projektu, ktorého cieľom bolo navrhnúť univerzálny postup použiteľný v najrôznejších komerčných aplikáciach.
Cyklus podľa metodiky CRISP-DM pozostáva zo 6 fáz, medzi ktorými existujú vzťahy. Výsledok dosiahnutý v jednej fáze ovplyvní voľbu kroku nasledujúcich. Často sa treba k niektorým krokom a fázam vracať (napríklad príprava dát, modelovanie). Pokračovať v čítaní

Zaradené v Dáta | Komentáre sú deaktivované

Objavovanie znalostí z databáz – úvod

Všade okolo nás je čím ďalej, tým viac dát. Možnosť ich spracovania a analýzovania dávno presahuje ľudské možnosti. A práve túto problematiku sa snažia riešiť metódy objavovania znalostí. Ich snahou je získavať nové, platné a potencionálne užitočné znalostí z objemných dostupných dát.

O objavovaní znalostí z databáz sa začalo v odborných kruhoch hovoriť začiatkom 90. rokov minulého storočia a od tej doby rastie záujem odbornej komunity o danú problematiku, o čom svedčí aj množstvo konferencií, vznik odborných skupín ale aj vydávanie odborných časopisov a iných publikácií venovaných práve tejto oblasti. Pokračovať v čítaní

Zaradené v Dáta | Komentáre sú deaktivované

Obmedzenia a nedostatky Google Analytics

V predchádzajúcom článku o Google analytics sme uviedli výhody a možnosti tohto nástroja. Samozrejme ani Google Analytics nie je dokonalý a sú situácie, kedy je vhodnejšie iné riešenie. V nasledujúcich riadkoch uvedieme nevýhody alebo skôr nedostatky Google Analytics, s ktorými treba pri jeho používaní a implementácií počítať. Pokračovať v čítaní

Zaradené v Internet a internetový marketing | Komentáre sú deaktivované

Výhody a možnosti Google Analytics

V článku úvod do webovej analytiky, sme spomenuli nástroj Google Analytics. Je to nástroj na meranie Click stream dát vo webovej analytike 2.0.
Analýza návštevnosti, monitorovanie správania návštevníkov, kontrola kampaní sú dôležité faktory, ktoré by sme mali sledovať a slúžia ako podklad pre ďalšie rozhodovanie a zlepšovanie marketingu na internete.
Google Analytics je v dnešnej dobe určite najpoužívanejší nástroj vo webovej analytike Pokračovať v čítaní

Zaradené v Internet a internetový marketing | Komentáre sú deaktivované

Úvod do webovej analytiky

V úvodnom článku do internetového marketingu sme spomínali, že jednou z veľkých výhod oproti klasickému marketingu je jeho merateľnosť. Na internete je možnosť merania kampaní a návštevností oveľa efektívnejšia a jednoduchšia ako pri klasickom marketingu. Rôznorodosť a rozsiahlosť dát na internete, dáva veľké možnosti sledovať čo sa deje na webe a následne reagovať podľa potrieb a správania zákazníkov. Pokračovať v čítaní

Zaradené v Internet a internetový marketing | Komentáre sú deaktivované

Čo sa opýtať firmy, než si ju vyberiete za dodávateľa

V článku ako vybrať správny software bolo spomenuté, že pre “oddelenie zrna od pleva” je potrebné sa aj pýtať. Kto sa nič neopýta, nič sa nedozvie. Klásť správne otázky na potencionálnych dodávateľov a získať k ním odpovede, môže byť pri výbere aplikácie pre vašu firmu rozhodujúce. Nie len, že získate dôležité informácie o softwary ale aj o jeho dodávateľovi a teda aj vašom budúcom obchodnom partnerovi. Zo skúsenosti viem, aké je dôležité vybrať vhodný nástroj a aké problémy môžu vzniknúť ak sa rozhodnete nesprávne. Pokračovať v čítaní

Zaradené v Internet a internetový marketing, Tipy a rady | Komentáre sú deaktivované

Ako vybrať správny software

Pri písaní tohto článku som sa do veľkej miery inšpiroval odborníkom na webovu analytiku Avanish-om Kaushik-om (kaushik.net), ale aj vlastnými skúsenosťami. Jedna z kapitol v jeho publikácií poukazuje na výber vhodného softwaru pre webovú analytiku a partnera s ktorým budete ďalej spolupracovať. Z doterajších skúsenosti som presvedčený, že väčšina z uvedených bodov a otázok by si mal každý položiť pri výbere väčšiny aplikácií, ktoré bude používať (nezobrať si prvú ktorú Vám niekto podsunie). Pokračovať v čítaní

Zaradené v Internet a internetový marketing, Tipy a rady | Komentáre sú deaktivované

Registrácia do katalógov

Katalógy stránok sú typmi vyhľadávacích nástrojov, v ktorom sú adresy stránok usporiadané do kategórií s hierarchickou štruktúrou. Registrácia v katalógoch spolu s výmenou spätných odkazov patria medzi najstaršie formy linkbuildingu. V dnešnej dobe ju však množstvo odborníkov na SEO označuje za málo efektívnu, pretože kvalitných, ručne triedených katalógov je relatívne málo. Aj napriek tomu je vhodné stránky registrovať do katalógov (buď všeobecných alebo tematických). Pokračovať v čítaní

Zaradené v Internet a internetový marketing | Komentáre sú deaktivované